Mannenmode, kapsels, sexy modellen and style

Home | Lifestyle en welzijn | Niemand vindt mij leuk :-(

Niemand vindt mij leuk :-(

Niemand vindt mij leuk… Maar is het echt zo? En als het echt zo is, waarom vindt niemand jou dan leuk?

'Outsiders', mensen die niet in de groep zijn geïntegreerd, hebben wel de neiging om te denken dat niemand ze mag, en door dit gevoel uit te dragen, stimuleren ze soms juist negatieve gevoelens bij anderen. Gevoelens die zich bij een ander soort gedrag, een andere reactie, misschien helemaal niet zouden hebben voorgedaan.

Let er maar eens op. Als iemand op de werkvloer (of op school) zich er constant over beklaagt dat hij of zij buitengesloten wordt, dat hij of zij niet tot de groep toegelaten wordt, en dat de anderen zich asociaal opstellen, dan gaan ook bij jou de alarmbellen op een gegeven moment wel rinkelen. Je vraagt je af waarom deze persoon zich de hele tijd beklaagt en niet mee mag doen. Uiteindelijk ga je zelf aan hem of haar twijfelen. Misschien distantieer je je uiteindelijk van deze persoon.

De Amerikanen noemen het een 'self fulfilling prophecy'. Om deze term te verduidelijken, zouden we je willen vragen om je even te verplaatsen in de persoon die zich buitengesloten voelt. Stel dat jìj het gevoel hebt dat iedereen je ontwijkt. Stel dat jij er voortdurend over klaagt dat niemand jou leuk vindt.

Na verloop van tijd zul je bemerken dat de mensen inderdaad bij je uit de buurt blijven. Ze zijn het uiteindelijk met je eens 'dat niemand jou mag'. De 'self fulfilling prophecy' is ingegaan. Was dat wat je wilde bereiken? Nee toch...

Helaas genoeg komt het vaak genoeg voor. Maar gelukkig is deze situatie niet onomkeerbaar. Het is mogelijk om de 'vicieuze cirkel' te doorbreken en uiteindelijk jouw plaatsje binnen de werkomgeving of op school te vinden. Een positie waarin je je op je gemak voelt, waarin je niet bang bent om met anderen om te gaan, om te socialiseren. Hier zijn enkele adviezen of simpelweg enkele ideeën om eens over na te denken.

Don't try too hard.

Probeer niet koste wat het kost om leuk gevonden te worden. Iedereen merkt het als je jezelf forceert en 'gemaakt' gedraagt. Soms bereik je met zulk gedrag bovendien eerder het omgekeerde resultaat. In plaats van dat men je leuk gaat vinden, vinden ze je 'nep' en val je buiten de boot.

Probeer je niet in jezelf te keren

Blijf openstaan voor anderen, sta open voor nieuwe contacten en ga vriendelijk met je collega's of met je klasgenoten om.

Vertel collega's of klasgenoten niet over je twijfels of onzekerheden

De mensheid is nu eenmaal minder goed dan we wel willen denken. Als je je kwetsbaar opstelt, dan zouden je problemen of onzekerheden wel eens als een boemerang bij je terug kunnen komen, en dit zal de situatie waarschijnlijk alleen maar verergeren.

Probeer te begrijpen of het probleem 'objectief' is

, en wel dat collega's of klasgenoten je daadwerkelijk vermijden, of (en dat is ook mogelijk) dat het alleen maar een idee is dat in jouw hoofd leeft. Is het laatste het geval, dan zou je kunnen overwegen om professionele hulp in te roepen om de dingen in het juiste perspectief te zetten. Soms is er maar weinig voor nodig om het probleem op te lossen.

Als het daadwerkelijk zo is dat 'men je niet aardig vindt', vraag je dan af waarom dat zo zou kunnen zijn

Ben je echt niet aardig (onwaarschijnlijk), of ben je alleen maar anders dan de anderen? Anders zijn kan heel positief zijn maar wordt door omstanders niet altijd gewaardeerd. In dit geval zul je er goed aan doen om je niets van de anderen om je heen aan te trekken. Je zou ook kunnen overwegen om overplaatsing aan te vragen of om in ieder geval de situatie met een buitenstaander te bespreken. Maar wat je ook doet, doe altijd datgene dat goed is voor jou.

ADVERSUS

 

MEER OP ADVERSUS