Auteursrechten ADVERSUS

Op onze artikelen rust copyright. Dit betekent dat onze artikelen niet gebruikt mogen worden (tenzij vooraf aan ons schriftelijk toestemming is gevraagd en deze toestemming is verleend, zie hieronder). Kopieer onze artikelen daarom niet!

Citeren of verwijzen?


Wilt u enkele zinnen uit een van onze artikelen overnemen of een kort citaat uit een van onze artikelen in uw artikel opnemen, vermeld dan bij uw artikel de bron (www.adversus.nl) tezamen met een hyperlink die ook echt werkt naar http://www.adversus.nl/

Geheel artikel plaatsen?


Wilt u een ADVERSUS-artikel in zijn totaliteit op uw website of in uw medium gebruiken, stuur dan een mail naar press@ADVERSUS.nl Vermeld daarin om welk artikel het gaat en hoe en waarvoor u het artikel wilt gebruiken. Onze redactie zal dan beoordelen of al dan niet toestemming zal worden verleend. Zonder onze schriftelijke toestemming mogen onze artikelen niet worden gebruikt


GESPONSORDE LINKS