3 Strategieën om te genezen van je gebroken hart (inclusief een paardenmiddel)

Hoe genees je van een gebroken hart? De wetenschap heeft zich over deze kwestie gebogen, en komt met een paardenmiddel om je ex te vergeten.

3 Strategieën om te genezen van je gebroken hart
3 Strategieën om te genezen van je gebroken hart

In een kleinschalig onderzoek van de universiteit van Missouri werden drie strategieën om een relatiebreuk te boven te komen getest op hun effectiviteit.

De sleutel voor genezing is: je romantische liefdesgevoelens loslaten. Je maakt reuzenstappen als het je lukt om vooral de negatieve kanten van je ex in kaart te brengen, was de conclusie van het onderzoek dat 24 deelnemers tussen de 20 en 37 jaar telde. De deelnemers waren er beroerd aan toe en hielden nog van hun ex waar ze gemiddeld 2,5 jaar mee samen waren geweest. De wetenschappers hielden drie bekende strategieën om van liefdesverdriet te genezen tegen het licht. De uitwerking van elke strategie werd via een elektro-encefalogram vastgelegd.

De onderzoekers hielpen de deelnemers door de volgende drie strategieën heen:

Strategie 1: negatieve herwaardering

Deze strategie bestaat daaruit dat je je focust op de negatieve eigenschappen van je ex-partner. Je denkt aan alle dingen die je niet kon uitstaan, die je irriteerden. Het gaat erom de negatieve aspecten van je ex uit te vergroten. Met deze strategie bestrijd je de romantische gevoelens die na de beëindiging van een liefdesrelatie vaak opspelen en wordt de breuk draaglijker. De deelnemers werd als het ware dus gevraagd om hun ex in een kwaad daglicht te stellen.

Strategie 2: acceptatie

In de tweede strategie draait alles om acceptatie. De deelnemers werd gevraagd te focussen op gedachten als ‘Het is oké om van iemand te houden die er niet meer is’, en om hun liefdesgevoelens te accepteren, ook al is de relatie beëindigd. In deze strategie wordt er niet geoordeeld of geherwaardeerd. Het is zoals het is. Middels deze strategie bereid je je zelf voor op een eventuele toevallige ontmoeting met je ex. De methode zorgt ervoor dat je zo’n ontmoeting beter aankunt.

Strategie 3: afleiding

Afleiding is een eeuwenoude strategie die iedereen kent. Afleiding, dat is bekend, is een effectief medicijn tegen zelfmedelijden, herkauwen, in je verdriet verdrinken. Afleiding bestaat uit troostactiviteiten als eten, vrienden, sporten, leuke dingen doen. De deelnemers werd gevraagd om aan leuke dingen te denken die niets met hun ex te maken hadden.

In de volgende fase van de studie kregen de deelnemers een foto van hun ex te zien en werden hun emoties via de elektroden op hun hoofd geregistreerd. Bovendien moesten de deelnemers een vragenlijst invullen met vragen over hoeveel ze nog van hun ex hielden (of niet).

Conclusie

Uit het onderzoek bleek dat alledrie de strategieën tot een verminderde emotionele respons leidden, en dat deelnemers er zich beter door voelden. Bij de tweede (acceptatie) en derde strategie (afleiding) bleef de liefde echter onveranderd terwijl bij de eerste strategie (negatieve herwaardering) waarbij de ex in een slecht daglicht wordt gesteld de liefdesgevoelens verminderd waren.

De eerste strategie zou dus het meest effectief zijn om los je komen van je partner. Bij de strategie afleiding werd nog de kanttekening geplaatst dat deze slechts tijdelijk helpt om je beter te voelen, en omdat het ook een soort ontlopen of uitstellen van verdriet en verwerking is, zou deze strategie het genezingsproces kunnen vertragen.

Paardenmiddel

En dus weet je nu wat je te doen staat als je met een gebroken hart wordt geconfronteerd. Focus op de negatieve kanten van je partner, schrijf ze desnoods op, maak er in je hoofd een onaangenaam persoon van. Volgens de wetenschap helpt dit paardenmiddel om je ex te vergeten.

ADVERSUS