Waarom mannen op blonde vrouwen vallen (met lange benen, grote borsten en wespentailles :-)

Een kleine uitwijding en meer achtergronden over het veelgehoorde ‘gentlemen prefer blondes’ zonder dat we daarom brunettes of andere donkerharige schoonheden willen afvallen (integendeel)!

Waarom mannen op blonde vrouwen vallen (met lange benen, grote borsten en wespentailles :-)
Waarom mannen op blonde vrouwen vallen (met lange benen, grote borsten en wespentailles :-)

Gentlemen prefer blondes…’ Zo luidt de titel van een beroemde film met de sensuele Marilyn Monroe in de hoofdrol. Maar misschien staat ‘gentlemen prefer blondes’ wel voor meer. Zou dit zinnetje misschien terug te voeren zijn naar een ver verleden, duizenden en duizenden jaren geleden? Is het iets dat geworteld is in de evolutieve geschiedenis van de mens? Herbergt het een zekere, eeuwenoude waarheid in zich? Het is en blijft voor antropologen en sociologen een intrigerende kwestie en er zijn heel wat serieuze en diepgaande onderzoeken aan gewijd.

Onderzoeken die inderdaad zouden hebben uitgewezen dat mannen veelal de voorkeur geven aan een bepaald type vrouw.

Een vrouw die in veel opzichten doet denken aan het overbekende Barbie-poppetje. Lang haar, blond, blauwe ogen, jong, lange benen, een volle boezem, een wespentaille. Het zijn deze eigenschappen die in onze maatschappij de aandacht schijnen te trekken en de goedkeuring schijnen te kunnen wegdragen.

Het klinkt je allemaal een beetje stereotiep in de oren? Dat is het misschien ook wel. Maar de wetenschappers komen met interessante verklaringen voor het fenomeen. Zo menen ze dat mannen zich instinctief vooral tot vrouwen met de voornoemde kenmerken aangetrokken voelen omdat deze duiden op een goede gezondheid en op een goede voortplantingscapaciteit.

Een interessant artikel, gepubliceerd door ‘Psychology Today’ geeft een opsomming van uiterlijke kenmerken die de aandacht van mannen zouden trekken, en vooral ook van de betekenis ervan. De kenmerken zouden staan voor:

  • een goede lichamelijke gesteldheid (zo zou lang haar duiden op een lange periode van gezondheid)
  • een jonge leeftijd (zo zou lichtgekleurd haar een jonge leeftijd symboliseren – met het voortschrijden van de jaren wordt het haar doorgaans donkerder -, en zo zouden ook grote en stevige borsten op een jeugdige leeftijd duiden)
  • vruchtbaarheid (lange benen en smalle heupen zouden de aanwezigheid van vruchtbaarheidshormonen verraden)
  • en beschikbaarheid (het schijnt dat in lichte ogen de verwijding van de pupillen die zich in significante emotionele situaties voordoet, gemakkelijker waar te nemen is dan in donkere ogen).

Je zou kunnen stellen dat het uiteindelijk allemaal om voortplanting gaat, of je het nu leuk vindt of niet, en dat verleiding dan ook niets anders is dan het afgeven van signalen over vruchtbaarheid en het voortplantingsvermogen. Maar niet alleen het lichaam en zijn vormen, zijn proporties en zijn kleuren schijnen dergelijke signalen af te geven. Ook de manier van kleden, houding en gedrag lijken iets meer over deze eigenschappen te zeggen.

En zo zijn er ook onderzoeken waaruit blijkt dat van de ondervraagde vrouwen juist diegenen die in hun vruchtbare dagen zijn het meest blijk geven van seksuele fantasieën en zin in seks.

Het zijn maar theorieën, laten we elkaar goed begrijpen, maar het feit dat de voornoemde uiterlijkheden maar al te vaak en op grote schaal worden nagestreefd (het kunstmatig opbleken van het haar, de roep om plastische chirurgie, en het volgen van diëten en trainingsprogramma’s om de vormen van het lichaam te optimaliseren), zouden de theorieën kunnen staven. Want laten we eerlijk zijn, uiteindelijk worden vooral die dingen en kenmerken geïmiteerd en nagestreefd, die lijken te functioneren, die blijk geven van succes en waardering.

ADVERSUS

Lees Trendystyle, modetrends, kapsels en makeup. Klik hier

 

Vind je dit artikel leuk? Laten we dan contact houden. Voeg ADVERSUS toe aan je favorieten. Druk op CRTL en D op je toetsenbord. We hopen je snel weer terug te zien! :-)

MEER OP ADVERSUS