Adversus | Beauty | Welzijn | Hoe staat het met jouw eigenwaarde?

Hoe staat het met jouw eigenwaarde?

Een gebrek aan eigenwaarde is een veel voorkomend probleem. Een laag zelfbeeld kan je leven sterk beïnvloeden en een (negatieve) stempel drukken op privé-relaties en je carrière/loopbaan.

Hoe staat het met jouw eigenwaarde?
Hoe staat het met jouw eigenwaarde?

Wat is een gebrek aan eigenwaarde? Hoe manifesteert het zich en wat kun je ertegen doen? Wanneer wordt een lage zelfdunk pathologisch? Iedereen zit wel eens niet zo lekker in zijn (haar) vel. Iedereen heeft wel eens het idee dat we ‘niets waard zijn’, ‘niets kunnen’ en ‘nooit iets zullen bereiken’. Dat is volkomen normaal. Een gebrek aan eigenwaarde wordt echter pathologisch als het je belemmert in je dagelijks leven en het je verhindert om een normaal leven te leiden.

Dat is het geval als een laag zelfbeeld je ertoe aanzet om elke uitdaging, elke beslissing en alles wat maar even met competitie te maken heeft uit de weg te gaan, en je voortdurend het idee hebt dat je de verschillende situaties die het leven nu eenmaal met zich brengt niet aankunt.

Wat voor concrete problemen kan een laag/negatief zelfbeeld met zich brengen?
Een gebrek aan eigenwaarde kan zowel in de privé-sfeer als op het werk problemen veroorzaken. Meestal gaan deze problemen hand in hand. Een persoon met een laag zelfbeeld zal vaker onder zijn niveau werken.

Ook in de privé-sfeer blijft de persoon zonder zelfvertrouwen vaak op een lager niveau steken en worden relaties aangegaan die onbevredigend en soms zelfs gewelddadig kunnen zijn. Het kan ook zijn dat de persoon met gebrek aan eigenwaarde alleen blijft maar dat is dan vaak geen bewuste keuze.

Wat kun je doen om je zelfbeeld te verbeteren?
Het is heel belangrijk dat je om hulp weet te vragen. Als het zelfbeeld heel laag is, is men vaak niet eens in staat om hulp te vragen. De persoon in kwestie denkt dat hij geen hulp verdient! Maar het is juist heel belangrijk om hulp in te roepen.

Psychologische hulp kan goede resultaten opleveren. Natuurlijk hangt het van persoon tot persoon af, maar met hulp van buitenaf wordt er in ieder geval kundig en constant aan gewerkt om het zelfbeeld bij te sturen. Op den duur kan dat een positieve invloed hebben op de levenskwaliteit en bijdragen aan een sereen leven.

Wat kun je zelf doen om je zelfbeeld te verbeteren?
Denk aan jezelf als een uniek en liefdevol persoon. Mensen met een laag zelfbeeld zijn vaak heel gevoelige mensen die zichzelf weinig waarde toedichten en dat ook uitstralen. Het is belangrijk dat je positief over jezelf denkt en probeert dat ook uit te stralen. Let daarbij ook op je houding. Recht je rug en open je schouders zodat je de wereld met meer moed tegemoet kunt treden. En verder is het natuurlijk heel belangrijk dat je je wendt tot een ervaren en kundige psycholoog of psychotherapeut om het probleem te analyseren en de sleutel naar meer eigenwaarde te vinden.

ADVERSUS

Deel dit artikel op jouw social media

Foto van auteur
Auteur
ADVERSUS
MEER OP ADVERSUS.NL